Annuïteiten Hypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) per termijn gelijk is. Met het betalen van deze gelijke maandtermijnen is aan het einde van de looptijd de gehele hypothecaire lening terugbetaald.

Het aflossingsbestanddeel is in het begin zeer laag, doch neemt toe, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt. Voor het rentebestanddeel geldt het omgekeerde.

Wanneer, zoals in Nederland, het renteaandeel kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, neemt de totale netto woonlast gedurende de looptijd van een annuïteitenhypotheek langzaam toe.
Gezien de voortdurende aanpassingen in wet- en regelgeving, zal het fiscale voordeel steeds kleiner worden. Dat betekent dat de netto maandlast in de toekomst hoger zal worden.

Terug naar Hypotheken