Doorlopend Krediet

Doorlopend krediet is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen.

Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht. De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Het verloop van de lening staat dan ook niet vast. De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van pandrecht) en een persoonlijke lening (wegens het renterisico). De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo.

Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen, waardoor de looptijd wordt verkort.

Bij iedere aanvraag voor consumptief krediet in Nederland wordt door de kredietverstrekker bij het BKR getoetst wat de leenhistorie van de aanvrager is. Deze zogenaamde BKR-toetsing is een belangrijke factor in het acceptatieproces. De rente over consumptief krediet is niet aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Terug naar Hypotheken