Lineaire Hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost. De te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing.

De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag).

De totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen. Wanneer na een aantal jaren de rente eventueel wordt verhoogd, zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan het begin van de lening. Een lineaire hypotheek is geschikt voor diegenen die nu iets hogere maandlasten kunnen dragen en die de maandlast in de toekomst willen zien afnemen.

Terug naar Hypotheken