WOZ Krediet

Indien u een eigen huis bezit zou u gebruik kunnen maken van een WOZ krediet. Wat is nu eigenlijk dit WOZ krediet? Hieronder treft u een uitgebreide uitleg hierover.

WOZ staat letterlijk voor wet Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn dingen die niet verplaatst kunnen worden, zoals een stuk grond of een huis.

Bij de WOZ wordt door de verschillende gemeenten een schatting gemaakt van de waarde van bijvoorbeeld uw huis. Hiervoor wordt niet noodzakelijkerwijs uw eigen woning getaxeerd, maar dit kan ook een schatting zijn van vergelijkbare huizen in uw buurt/omgeving. De WOZ waarde wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om de onroerende zaakbelastingen te bepalen. U hoeft dus niet naar de notaris of een taxatierapport op te laten maken. Hiernaast is het ook mogelijk om op grond van deze WOZ waarde een WOZ krediet aan te vragen.

Een WOZ krediet kan alleen aangevraagd worden indien u in het bezit bent van onroerend goed. Verder is een WOZ krediet eigenlijk hetzelfde als een doorlopend krediet. Voordeel is echter wel dat de rente van een WOZ krediet vaak lager ligt dan de rente voor een doorlopend krediet omdat de kredietverstrekkers minder risico lopen. U bent immers eigenaar van het onroerend goed. U staat overigens vrij te doen wat u wilt met het WOZ krediet. Of u dit nu wilt aanwenden voor het verbeteren van de woning of voor de aanschaf van een nieuwe auto, maakt niet uit. De WOZ waarde van uw onroerend goed bepaalt voor welk krediet u in aanmerking komt. Woningen in het buitenland tellen niet mee voor het WOZ krediet.

Maximale WOZ krediet

Het maximale WOZ krediet is vaak 150% van de WOZ waarde van uw onroerend goed, min de nog lopende hypotheek. Dit is de hoogte van uw kredietlimiet. Een belangrijke voorwaarde voor een WOZ krediet is wel dat er overwaarde in de woning is. Ook wordt er gekeken naar uw financiële situatie op het moment van afsluiten en vind er een BKR toetsing plaats.

Vaak wordt bij het afsluiten van een WOZ krediet afgesproken dat u minimaal 2% tot 3% van het uitstaande saldo of de kredietlimiet aflost per maand. Tussentijds kunt u het afgeloste bedrag ook weer opnemen, net als bij het doorlopend krediet. Meestal kan dit tot een leeftijd van 60 jaar, daarna wil de kredietverstrekker dat u de lening geleidelijk gaat aflossen.

Terug naar Hypotheken